انجمن علمی «علم اطلاعات و دانش شناسی» دانشگاه رازی کرمانشاه http://lib-ask89.mihanblog.com 2018-12-16T03:47:08+01:00 text/html 2013-10-22T05:39:13+01:00 lib-ask89.mihanblog.com انجمن علمی «علم اطلاعات و دانش شناسی» دانشگاه رازی کرمانشاه همکاری های کتابخانه ملی ایران و آلمان گسترش می یابد http://lib-ask89.mihanblog.com/post/193 <font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>در دیدار دکتر اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دکتر الیزابت نگیمان، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی آلمان، بر گسترش همکاری های فی مابین تاکید شد.</strong></font>