تبلیغات
انجمن علمی «علم اطلاعات و دانش شناسی» دانشگاه رازی کرمانشاه - منابع آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
انجمن علمی «علم اطلاعات و دانش شناسی» دانشگاه رازی کرمانشاه
تاریخ : شنبه چهاردهم بهمنماه سال 1391
مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در زمینه منابع دکترا علم اطلاعات و دانش شناسی مطرح نمایید.

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در زمینه منابع دکترا علم اطلاعات و دانش شناسی مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

- تاریخ فلسفه کتابداری، موکهرجی، ترجمه دکتر اسدا… آزاد، آستان قدس رضوی

- فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی، رهادوست، نشر کتابدار

- تاریخ اصول کتابداری ، جمیزتامپسون، ترجمه محمودحقیقی . تهران مرکز نشردانشگاهی

- مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطلاع رسانی. زیر نظر علیرضا بهمن آبادی،کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

- مبانی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ،رابین، ریچارد ای، ترجمه مهدی خادمیان، انتشارات کتابخانه رایانه‌ای

- سازماندهی اطلاعات، تیلور ، آرلین. جی، ترجمه محمد حسین دیانی، انتشارات کتابخانه رایانه‌ای

- اصول و خدمات مرجع ، دیانی، محمد حسین

- جستجوی اطلاعات علمی – پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی، داورپناه، ویرایش دوم، دبیزش

-  مبانی فلسفه کتابداری آموزشی، جان. م. کرایست، ترجمه دکتر اسدا…  آزاد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

- مجموعه سازی: پیدایش، گزینش و گسترش مواد کتابخانه ای، گاردنر، ریچارد ک، ترجمه اسدا… آزاد، بنیاد پژوهشهای اسلامی

- مجموعه سازی وفراهم آوری، محمد حسین دیانی،دانشگاه شهیدچمران

 مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- آشنایی باتکنولوژی اطلاعات ،ترجمه مجیدآذرخش وجعفرمهرداد- تهران سمت ۱۳۷۷

- مفاهیم بازیابی اطلاعات ،پائو، میراندا لی، ترجمه اسدالله آزاد و رحمت الله فتاحی، دانشگاه فردوسی

- ارتباط علمی، رفتار اطلاع یابی و نیاز اطلاعاتی، داورپناه، دبیزش

- فناوری اطلاعات: مفاهیم و کاربردها ،کنت لاودن، ترجمه حمید محسنی، نشرکتابدار

-مفاهیم و روشهای ذخیره و بازیابی اطلاعات درنظامهای کامپیوتری کتابخانه‌های ایران، محمدحسین دیانی و محمدرضا داورپناه، ویرایش ۲،دانشگاه فردوسی مشهد

-آشنایی با بانکهای اطلاعاتی، آتش جعفرنژاد، انتشارات سمت

 

آشناییبافناوریاطلاعاتوارتباطات(ذخیرهو بازیابیشبکه هاوپایگاه هایاطلاعاتی)

- آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی ،هویدا، سمت

-روشهای اساسی پژوهش برای کتابداران ،پاول، رونالد ، ترجمه نجلا حریری

- روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،سرمد، بازرگان، حجازی، انتشارات آگاه

- گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی، دیانی، انتشارات کتابخانه رایانه‌ای

- روشهای تحقیق در کتابداری، تالیف محمد حسین دیانی، انتشارات کتابخانهرایانه ای

-آئین نگارش علمی، تالیف عباس حری، ویرایش ۲، هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه

 

  آمار و روش تحقیق

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- فهرستهای رایانه ای : کاربرد و توسعه، مجموعه مقالات در همایش کاربرد و توسعه فهرستهای رایانه ای در کتابخانه های ایران، مشهد۲۷و۲۸ آبان ۱۳۷۸، به کوشش رحمت الله فتاحی،مشهد:دانشگاه فردوسی مشهد؛ تهران: مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ۱۳۷۹/

- کتابخانه دیجیتالی: مبانی نظری، محتوا، ساختار، سازماندهی، استانداردها و هزینه ها ،نبوی و فتاحی، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

- درآمدی بر نمایه سازی و چکیده نویسی ،کلیولند، دونالد بی؛ کلیولند، آنا دی، ترجمه مهدی حسینی، چاپار

- نمایه سازی وچکیده نویسی، ترجمه جعفرمهرداد.سازمان مدراک فرهنگی انقلاب اسلامی

 - فنون مدیریت  برای کتابداران، ادوارد جی . اوانز.، ترجمه فرشته ناصری

- مدیریت دانش ،داونپورت، تامس و پروساک، لارنس، ترجمه حسین رحمان سرشت، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو

- اطلاعات و جامعه ،داورپناه، دبیزش

–  تحلیلی موضوعی و نمایه سازی، مبانی نظری و توصیه های عملی، پیتز فاگمن، ترجمه دکتر مزینانی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

- مروری بر اطلاعات و اطلاع‌رسانی. عباس حری. دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور

-  کتابخانه های دیجیتالی، ویلیام آرمز، ترجمه فرزانه شکوری و دیگران، نشر قو

-   اینترنت: جنبه های نظری و کاربردی آن، تالیف ابراهیم افشار زنجانی و دیگران. نشر کتابدار

-  سازماندهی اطلاعات، آرلین. جی. تیلور، ترجمه محمد حسین دیانی، انتشارات کتابخانه رایانه‌ای

- ارتباط شناسی وکتابداری، جان یاد، ترجمه محبوبه مهاجرونورا.مرادی ،سروش

- اطلاعات وارتباطات، عبدالحسین آذرنگ ، وزارت فرهنگ وارشاداسلامی

- فهرستهای رایانه ای : کابرد وتوسعه ، به کوشش رحمت ا… فتاحی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مرکز اطلاعات وخدمات علمی جهاد سازندگی

- مبانی مرجع ،فنون پرسش کاوی وپاسخ یابی ازمنابع کتابخانه، محمدحسین دیانی وعبدالحمیدمعرف زاده، موسسه انتشارات آستان قدس رضوی

- مصاحبه دربخش مرجع کتابخانه ، جتریش، دانشگاه شهید چمران

 

                                             

 مدیریت اطلاعات (سازماندهی و نمایه سازی اطلاعات، مرجع شناسی و اشاعه اطلاعات)
ارسال توسط انجمن علمی «علم اطلاعات و دانش شناسی» دانشگاه رازی کرمانشاه
موضوعات
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
نویسندگان
آمار سایت