تبلیغات
انجمن علمی «علم اطلاعات و دانش شناسی» دانشگاه رازی کرمانشاه - ظرفیت پذیرش دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
انجمن علمی «علم اطلاعات و دانش شناسی» دانشگاه رازی کرمانشاه
تاریخ : شنبه چهاردهم بهمنماه سال 1391
ظرفیت سال ۹۱ آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی:

ظرفیت سال ۹۱ آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی:

میزان ظرفیت در سالهای قبل:

سال ۱۳۹۰ : ظرفیت اصلی این رشته در سال ۱۳۹۰ به صورت زیر می باشد:

ظرفیت اصلی ( نیمسال اول ) :ارسال توسط انجمن علمی «علم اطلاعات و دانش شناسی» دانشگاه رازی کرمانشاه
موضوعات
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
نویسندگان
آمار سایت