تبلیغات
انجمن علمی «علم اطلاعات و دانش شناسی» دانشگاه رازی کرمانشاه - رشته های مجاز به ثبت نام دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
انجمن علمی «علم اطلاعات و دانش شناسی» دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی :

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های زیر می توانند در آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی شرکت نمایند:

رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی :

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های زیر می توانند در آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی شرکت نمایند:

-         تاریخ و فلسفه علم

-         فلسفه یا فلسفه اطلاعات

-         مشاوره و راهنمایی

-         تاریخ با گرایش اسنادی

-         جامعه شناسی

-         کتابداری و اطلاع رسانی

-         مدیریت

-         ارتباطات

-         زبان شناسی

-         مدیریت اطلاعات و نسخ خطی

-         تاریخ

-         اقتصاد

-         فن آوری اطلاعات

-         آرشیو

-         روان شناسیارسال توسط انجمن علمی «علم اطلاعات و دانش شناسی» دانشگاه رازی کرمانشاه
موضوعات
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
نویسندگان
آمار سایت